Váš prohlížeč nemá povolený JavaScript. Stránky se nebudou správně zobrazovat a fungovat!
HOMEPAGE   O NÁS   NAŠE SLUŽBY   KONTAKT
 
         více informací na

tel.: 511 146 616

INFO@EKADOS.CZ

Administrativní služby

Potřebujete zajistit firemní administrativu, avšak její objem není tak velký, abyste najímali a zbytečně platili interního zaměstnance na tuto činnost? Naše společnost Vám pomůže ušetřit náklady a zároveň zajistí bezchybný chod administrativních procesů.
MEZI ADMINISTRATIVNÍ SLUŽBY, KTERÉ POSKYTUJEME, PATŘÍ:
 • příjem a evidence došlé pošty a její další zpracování dle pokynů klienta.
 • zpracování odchozí pošty a komunikace s Českou poštou nebo jinou poštovní společností
 • evidence veškeré firemní komunikace
 • archivace dokumentů
 • zpracování dokumentů pro účetní kancelář
 • zastupování na úřadech.
Podnikajícím fyzickým osobám zajistíme registrační sídlo. Pronájem registračního sídla je možný v prostorách našeho partnera v Praze nebo v Brně. Zajištění navazujících služeb je samozřejmostí.


více informací na

tel.: 511 146 616

INFO@EKADOS.CZ

Ekonomické služby

Firemní účetnictví je oblast, kde je nutné dodržovat bezchybné a včasné zpracování dokumentů do finální podoby předkládané státu. Vzhledem ke specifičnosti znalostí odpovědného pracovníka se jedná o jednu z nejčastěji outsourcovaných služeb.
Ve spolupráci s renomovanou daňovou kanceláří zajistíme kompletní servis účetní a mzdové agendy v souladu s platnými předpisy.
JEDNÁ SE O TYTO SLUŽBY:
 • zpracování pokladů pro účetnictví
 • vedení účetnictví
 • zpracování daňových přiznání
 • příprava ekonomických dokumentů pro úřady
 • zastupování klienta při jednání na finančním úřadě, OSSZ, zdravotních pojišťovnách
 • daňové a účetní poradenství.
V rámci platné legislativy je veškerá účetní agenda zpracována tak, aby finální přínos pro klienta byl co nejefektivnější.


více informací na

tel.: 511 146 616

INFO@EKADOS.CZ

Faktoring

Omezují dlouhé doby splatnosti na vydaných fakturách vaše podnikání? Chcete disponovat svými penězi ihned po vystavení faktury? Pak můžete využít faktoringu. Jeho podstatou je postoupení pohledávky.
V praxi tato služba probíhá tak, že vám po vystavení faktury naše společnost vyplatí fakturovanou částku poníženou o provizi. Stáváme se tak výhradním majitelem pohledávky. Následně budeme pohledávku z faktury v době její splatnosti uplatňovat u vašeho zákazníka my.
FAKTORING VÁM PŘINÁŠÍ MNOHÉ VÝHODY, ZEJMÉNA:
 • pracovní kapitál ihned k dispozici
 • přesnější plánování cash-flow
 • konkurenční výhoda v poskytnutí dlouhé doby splatnosti zákazníkovi
 • včasné placení vašim dodavatelům bez rizika pokud z prodlení
Pokud jste zatím faktoring ve své firmě nerealizovali, jistě tento servis po vyzkoušení oceníte. V České republice se jedná o rozšířenou finanční službu, využívanou společnostmi všech velikostí.


více informací na

tel.: 511 146 616

INFO@EKADOS.CZ

Detektivní služby

Každý podnikatel chce vytvořit zdravou, funkční a perspektivní firmu. Bohužel, ne vždy jsou všechny praktiky, se kterými se můžete setkat v obchodní činnosti, zcela čestné. Problémy tohoto charakteru můžete řešit jak interně na úrovni svých zaměstnanců či společníků tak i na úrovni obchodních vztahů s partnery nebo konkurencí. Proto jako doplňkový servis nabízíme podnikatelům detektivní služby.
ZAJIŠŤUJEME PROFESIONÁLNÍ PŘÍSTUP NAPŘ. PŘI:
 • řešení problémů s únikem interních informací
 • řešení nekalých praktik zaměstnanců, konkurence, obchodních partnerů
 • poradenství v dané oblasti
 • sběru a vyhodnocování dat.
Samozřejmostí je naprostá diskrétnost a mlčenlivost.


více informací na

tel.: 511 146 616

INFO@EKADOS.CZ

Telekomunikační služby

Jako další rozšíření našich služeb zákazníkům připravujeme servis v telekomunikační oblasti. Zaměříme se jak na oblast mobilní telekomunikace tak VOIP.
 

O nás

Pro úspěšnou a perspektivní firmu s výhledem dalšího rozvoje jsou nejdůležitější spokojení zákazníci. Jak dokáže své zákazníky uspokojit a jak působí navenek, závisí samozřejmě na bezproblémovém chodu firmy uvnitř. Vedle fungujícího firemního know-how prezentovaného kvalitními výrobky nebo službami jsou nezbytnou součástí chodu firmy také interní administrativní a ekonomické procesy. Tyto však není nutné zajišťovat vlastními silami, ale lze využít externích služeb.
Naše společnost poskytuje služby v oblastech důležitých pro bezproblémový chod každé úspěšné firmy, což jsou administrativa a ekonomie. Dále nabízíme faktoring, který využijí zejména firmy, jejichž cash-flow brzdí dlouhé doby splatností u vydaných faktur. Firmy, jež musí řešit například nekalé praktiky svých zaměstnanců, ocení naše detektivní služby. Do budoucna připravujeme i nabídku telekomunikačních služeb.